PressurizeIT

Produkterne under denne varekategori er trykfaldsinstrument og læk testere i forskellige udgaver. To vigtige versioner er tilgængelige i dag: S9 og S9 Lite. S9 er vores mest "komplet" instrument med mange intelligente funktioner, mens instrumentet S9 Lite er en reduceret version af dette instrument, perfekt til test med behov for færre funktioner f.eks armatur kontrol osv.

Beskrivelse af produktet

Det kraftfulde testinstrument PressurizeIT S9 bruges til at udføre tæthedsprøvning på produkter, der skal være luft- eller væsketæt, f.eks. hvis et lægemiddel skal være fugt resistent og en motor skal være helt vandtæt. Test med overtryk eller vakuum udføres hurtigere, nemmere og billigere end at teste ved hjælp af produktets arbejdsmedie. S9 er et overlegent tæthedsprøvningsinstrument til rådighed for forskellige driftstryk, fra vakuumtryk til 15 bar.

Hvad produktet gør

Produktet anvendes til tæthedsprøvning med luft i overtryk eller vakuum, som er hurtigere, enklere og mere omkostningseffektiv end hvis du vil udføre testen ved hjælp af vand eller olie. Målingen udføres under anvendelse af en af ​​de to tilgængelige fremgangsmåder, differential trykprøvning eller flow test. Lækage test er en måde at afgøre hvor meget et objekt har utætheder, og PressurizeIT S9 anvender luft som medie til at teste det.